מחקרים

שחזור שד לאחר כריתה והשפעת מגדר המנתח

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי הן לגורמים ברמת המטופל והן לגורמים ברמת המנתח השפעה על הסיכוי לביצוע שחזור לאחר כריתת השד

החלמה מסרטן השד. אילוסטרציה

שחזור שד לאחר מסטקטומיה הינו מרכיב חיוני בטיפול הרב-תחומי בסרטן השד. עם זאת, טיפול זה עלול להיות לא מנוצל כיאות. במסגרת מחקר רטרוספקטיבי אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Annals of Surgical Oncology ביקשו החוקרים לנתח גורמים המשפיעים על ביצוע שחזור שד, וזאת בקרב מטופלים אשר עברו כריתת שד בבית חולים עירוני ובין השנים 2018-2021.

בעזרת רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית, ומודל רגרסיה לוגיסטי עם השפעות מעורבות ביקשו החוקרים לבחון גורמים ברמת המטופל (גיל, גזע, BMI, מחלות נלוות, מצב עישון, ביטוח, סוג ניתוח) וגורמים ברמת הספק (מגדר מנתח השד, טיפול במרפאת שד רב-תחומית) המשפיעים על הסבירות לביצוע שחזור. סך הכל נכללו במחקר הנוכחי 167 מטופלות אשר עברו כריתת שד.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעור השחזורים עמד על 35%. בניתוח רב-משתני הודגם כי בהשוואה לביטוח פרטי, גיל מבוגר יותר (יחס סיכויים: 0.95, רווח בר-סמך 95%: 0.91-0.99) וביטוח Medicaid (יחס סיכויים: 0.18, רווח בר-סמך 95%: 0.06-0.53) היוו מנבאים שליליים לביצוע שחזור. מאידך, כריתת שד דו-צדדית הינו מנבא חיובי (יחס סיכויים: 7.07, רווח בר- סמך 95%: 2.95-17.9) לביצוע שחזור שד. לאחר התאמה לגיל, גזע, ביטוח וסוג ניתוח, כאשר המנתחת הינה אישה, הודגם סיכוי גבוה פי 3.7 לביצוע שחזור, וזאת בהשוואה למנתח גבר (רווח בר-סמך 95%: 1.20-11.42).

מתוצאות המחקר עולה כי הן לגורמים ברמת המטופל והן לגורמים ברמת המנתח השפעה על הסיכוי לביצוע שחזור לאחר כריתת השד. למנתחות שד הודגם סיכוי של קרוב לפי ארבעה יותר מאשר למנתחי שד (גברים) לטפל בחולים שעברו שחזור.

מקור:

Fasano, G., Bayard, S., Tamimi, R. et al. Postmastectomy Breast Reconstruction Patterns at an Urban Academic Hospital and the Impact of Surgeon Gender. Ann Surg Oncol 29, 5437–5444 (2022). https://doi.org/10.1245/s10434-022-11807-7

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  כריתת שד,  שחזור שד,  מגדר
תגובות