מחקרים

האם יש הבדל בשביעות הרצון משחזור שד אוטולוגי לעומת אלופלסטי?

נמצא כי בכל שיטת שחזור יש ירידה בשביעות הרצון לאורך זמן, עם העדפה מועטה לשחזור שד אוטולוגי

שחזור שד (צילום: אילוסטרציה)

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את שביעות הרצון ואיכות החיים ארוכי הטווח של מטופלות שעברו שחזור שד אוטולוגי לעומת אלופלסטי, כעבר 9-13 שנים, ולהשוות את המידע ממחקר זה למידע ממחקר קודם.

במחקר מעקב זה נכללו 92 נשים שעברו ניתוח שחזור שד (47 אוטולוגי, 45 אלופלסטי) בין השנים 2006-2010 אשר מילאו שאלון BREAST-Q בשנת 2010. החוקרים בחנו את השינויים בציוני השאלון שבוצע בבסיס (2010) וכעבור תשע שנים (2019), והוצגו בעזרת שינוי ממוצע בציון עם רווחי בר-סמך של 95%. בוצעה רגרסיה לניארית על מנת לבחון מהם המאפיינים המקושרים לשינוי בציוני שאלון BREAST-Q.

שיעור הנבדקות שמילאו את שאלון המעקב עמד על 60% (25/47 בקבוצה שעברה שחזור אוטולוגי ו-30/45 שעברו שחזור אלופלסטי). בקרב הנשים שהשיבו על שאלון המעקב היו שיעורים גבוהים יותר של נשים עם BMI נמוך ושכיחות נמוכה של ניתוחי שחזור שד חד-צדדיים, בהשוואה לקבוצת הנשים שלא השיבו על שאלון ההמשך. תוצאות המחקר הדגימו כי בשתי הקבוצות נצפתה ירידה ממוצעת עם חלוף הזמן בשביעות הרצון הכולל מהשדיים (ירידה של 4 נקודות), שביעות רצון מהתוצאים (ירידה של 8 נקודות) ובשביעות הרצון מהפטמות (ירידה של 20 נקודות). לא נמצאו מאפיינים המקושרים לשינויים בציוני שאלון BREAST-Q, כולל שיטת השחזור.

מסקנת החוקרים הייתה כי בנשים שעברו שחזור שד נצפית ירידה הדרגתית בשביעות הרצון מהשדיים, מהתוצאים ומהפטמות עם הזמן, ללא תלות בשיטת השחזור. נדמה כי נשים שעוברות ניתוח שחזור אוטולוגי משמרות שביעות רצון מעט טובה יותר מנשים שעברו שחזור אלופלסטי כעבור 9-13 שנים מהניתוח, אך בשל גודל מדגם קטן לא ניתן להסיק מסקנות מוחלטות. עם זאת, ממצאים אלו תאמו לציפיות המבוססות על הספרות הקיימת.

מקור:

Sadok, Nadia MD, PhD1; Refaee, Mustafa S. MD1; Eltahir, Yassir MD, PhD1; de Bock, Geertruida H. PhD2; van Veen, Martinus M. MD, PhD1; Werker, Paul M. N. MD, PhD1. Quality of Life 9 to 13 Years after Autologous or Alloplastic Breast Reconstruction: Which Breast Remains Best?. Plastic and Reconstructive Surgery 151(3):p 467-476, March 2023. | DOI: 10.1097/PRS.0000000000009899

נושאים קשורים:  מחקרים,  שחזור שד,  שביעות רצון,  איכות חיים
תגובות