מחקרים

טיפול אנטיביוטי מניעתי לאחר שחזור שד

נמצא כי טיפול אנטיביוטי מניעתי שנמשך לאחר ניתוח שחזור שד שבוצע בסמוך לכריתת שדיים לא מביא לתוצאים קליניים עדיפים

גלולה, אנטיביוטיקה (צילום: אילוסטרציה)

סיבוכים זיהומיים לאחר שחזור שד לאחר כריתת שדיים (Post-Mastectomy Breast Reconstruction - PMBR) הינם גורם עיקרי לתמותה. מאמצי ניהול מדיניים למניעת זיהומים ביקשו להפחית את השימוש באנטיביוטיקה בתר-ניתוחית. עם זאת, ישנו מידע סותר בנוגע לתועלת בהמשך טיפול עם אנטיביוטיקה מניעתית (Extended Antibiotic Prophylaxis - EAP) לאחר PMBR, ולכן מנתחים רבים ממשיכים לרשום אנטיביוטיקה לאחר הניתוח.

במחקר זה השתתפו 1,077 נשים אשר עברו PMBR מיידי בין התאריכים ינואר 2008-מאי 2020. כלל הנבדקות קיבלו טיפול אנטיביוטי תוך-ורידי לפני הניתוח ועד 24 שעות לאחר מכן. עד אוקטובר 2016 המטופלות קיבלו גם אנטיביוטיקה פומית עד הסרת הנקזים. החוקרים השוו תוצאים לאחר 90 ימים בין מטופלות שקיבלו EAP לבין אלו שלא. סטטיסטיקה תיאורית ורגרסיה לוגיסטית רב-משתנית בוצעו לצורך הערכת יעילות של EAP במניעת סיבוכים זיהומיים בתר-ניתוחיים.

בקבוצה שקיבלה EAP נכללו 1,004 שדיים, ובקבוצה שלא קיבלה EAP נכללו 683 שדיים. 361 מהניתוחים היו קדם-פקטורליים (21.4%). תוצאות הניתוח הרב-משתני הדגימו כי אין הבדל בין הקבוצות מבחינת שיעורי הזיהומים באתר הניתוח (יחס סיכויים של 0.83, רווח בר-סמך של 95%, 0.56-1.25; p=0.38), האשפוזים (יחס סיכויים של 0.78, רווח בר-סמך של 95%, 0.41-1.48; p=0.44), צורך בניתוח חוזר (יחס סיכויים של 1.01, רווח בר-סמך של 95%, 0.68-1.48; p=0.97) או שיעורי הסרת השתל (יחס סיכויים של 1.06, רווח בר-סמך של 95%, 0.66-1.71; p=0.81). כמו כן נמצא כי בקבוצה שקיבלה EAP הייתה שכיחות גבוהה יותר של זיהומים על ידי חיידקים גראם חיוביים (p<0.001). 13 נשים מקבוצת EAP (2%) פיתחו תגובה אלרגית לטיפול וארבע (0.6%) פיתחו דלקת מעי עקב זיהום בקלוסטרידיום דפיציל.

מסקנת החוקרים הייתה כי EAP לאחר PMBR לא שיפר תוצאי ניתוח. למרות שמתן EAP לא הביא להחמרה בתוצאים הקליניים, הבדלים משמעותיים בזני החיידקים האופייניים שגרמו לזיהומים יכולים להשפיע על קלות הטיפול בזיהום. בנוסף, שיעור קטן אך משמעותי של נשים סבלו מתופעות לוואי מהטיפול עם EAP.

מקור:

Sisco, Mark MD1; Kuchta, Kristine MS2; Alva, Duanny MD, MPH3; Seth, Akhil K. MD1. Oral Antibiotics Do Not Prevent Infection or Implant Loss after Immediate Prosthetic Breast Reconstruction. Plastic and Reconstructive Surgery 151(5):p 730e-738e, May 2023. | DOI: 10.1097/PRS.0000000000010073

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול אנטיביוטי מניעתי,  שחזור שד,  סיבוכים
תגובות