מחקרים

מה המהלך האמיתי של עורק זיגומטי-ארובתי בבני אדם?

נמצא כי המאפיינים האנטומיים של עורק זיגומטי-ארובתי אינם כפי שתוארו בגופות עם מספר וריאנטים אנטומיים שונים, אשר יכולים לשמש מנתחים בעת ביצוע השתלות מתלה בפנים

התיאורים האנטומיים העכשווים של עורק הזיגומטי-ארובתי (zygomatico-orbital artery- ZOA) מבוסס בעיקר על מבדקים שבוצעו לגופות ועל כן לא משקף נאמנה את המידע האנטומי המלא של ZOA. מטרת מחקר זה הייתה לחשוף את המאפיינים האנטומיים של ZOA בגוף החי ולספק בסיס אנטומי מדוייק רלוונטי לניתוחים באזור הרקות.

מבדקי טומוגרפיה ממוחשבת (Computed Tomography - CT) ונתיחות אחר המוות בוצעו ב-78 ראשים אשר הזרימו בעורקיהם תחמוצת עופרת. החוקרים השתמשו בתוכנת Mimics על מנת לייצר תמונות תלת-מימדיות על בסיס מיקומם של intertragic notch והגבול הימני התחתון של הארובה, דו-צידיים, לצורך ניתוח מדוייק של מהלך ZOA.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי ההמצאות של ZOA ב-101 חצאי ראשים של הגופות עמד על 86.14% (87/101). לפי תצפיות החוקרים נמצא כי 46/87 (52.87%) מהעורקים מקורם מהעורק הרקתי השטחי שמעל קשת הזיגומטי, 23/87 (26.44%) מקורם מהעורק הרקתי שמתחת לקשת הזיגומטי ו-18/87 (20.69%) מקורם מהענף הקדמי של עורק הרקתי השטחי. עורק ZOA מתקשר עם הקשתות השטחיות והעמוקות של העורק העל-ארובתי (supraorbital artery), עורק הפנים הרוחבי (Transverse Facial Artery) והעורק העיני (Ophthalmic Artery).

מסקנת החוקרים הייתה כי מחקר זה הדגים את המהלך האמיתי והמאפיינים האנטומיים של עורק ZOA. מידע זה יכול לשמש מנתחים בעת ביצוע השתלת מתלה לצורך מניעת סיבוכים המקושרים להזרקות.

מקור:

Chen, Chun-Lin PhD; Zhou, Yu-Hao MD; Luo, Cheng-En BSc; Wang, Hai-Bin MD, PhD; Luo, Sheng-Kang MD, PhD. Zygomatico-Orbital Artery: A Reevaluation of the Temporal Blood Vessels. Plastic and Reconstructive Surgery 151(6):p 1180-1185, June 2023. | DOI: 10.1097/PRS.0000000000010112

נושאים קשורים:  מחקרים,  עורק זיגומטי,  עורקי הפנים,  שתל מתלה,  הזרקות
תגובות