מחקרים

מהם המאפיינים המנבאים נמק של האצבע לאחר ניתוח להשתלה מחדש?

נמצאו גורמים מנבאים להיארעות של נמק של אצבע בודדת לאחר ניתוח להשתלה מחדש, ועל פיהם ניתן לנקוט בצעדים מקדימים למניעת סיבוך חמור זה

נמק של האצבע (Digital Necrosis - DN) הינו סיבוך חמור של ניתוח להשתלה מחדש. עם זאת, המאפיינים המקושרים לנטייה להופעת DN טרם ידועים. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את גורמי הסיכון להיווצרות נמק לאחר השתלה מחדש של אצבע בודדת.

במחקר רטרוספקטיבי זה נכללו נבדקים שעברו השתלה מחדש של אצבע בודדת בבית חולים יחיד בין התאריכים יוני 2014-אוקטובר 2020. החוקרים החשיבו מקרי DN בקבוצת הכשלון, ומקרים של שרידות של האצבע המושתלת כקבוצת ההצלחה. גורמי הסיכון נבחנו בעזרת ניתוחים רב וחד-משתניים.

תוצאות המחקר הדגימו כי שיעורי השרידות עמדו על 78.8% (745 מתוך 946). בניתוח חד-משתני נמצא כי היו הבדלים משמעותיים ברמות D-Dimer בדם בבדיקה ראשונה, מחזור הוסת, רמת הפציעה ושעת ההתחלה והסיום של הניתוח, בין קבוצות המחקר. בניתוח רב-משתני נמצא כי גיל, רמת הפציעה, משך הניתוח ורמות D-Dimer בדם בבדיקה הראשונה מהווים גורמי סיכון משמעותיים ל-DN בכלל הנבדקים ובאוכלוסיית הנבדקים הגברים. בנוסף, עבור קבוצת הגברים, גם משך האיסכמיה נמצא כגורם סיכון להיארעות של DN. עבור קבוצת הנשים, מצב מחזור הוסת וגיל המעבר נמצאו קשורים להיארעות של DN.

מסקנת החוקרים הייתה כי מאפיינים רבים, ביניהם גיל, משך האיסכמיה, רמת הפציעה, מצב מחזור הוסת, גיל מעבר ומשך הניתוח נמצאו קשורים להיארעות של DN לאחר השתלה מחדש של אצבע בודדת. רמת D-Dimer בדם בבדיקה הראשונה נמצאה בתחילה כגורם מנבא עבור DN.  בניתוח חד-משתני הודגם גם קשר בין שעת ההתחלה והסיום של הניתוח להופעה של DN. מכיוון שכן, יש לנקוט בצעדים טרום-ניתוחיים להפחתת ההיארעות של DN.

מקור:

Wang, Tao MD1,2; Xiong, Fei MD1; Tan, Ji Yang MD1; Qiu, Yang MD1; Mi, Jing-Yi MD1. Predictors for Necrosis after Single-Digit Replantation: A Retrospective Analysis of 946 Patients. Plastic and Reconstructive Surgery 152(1):p 117-123, July 2023. | DOI: 10.1097/PRS.0000000000010266

נושאים קשורים:  מחקרים,  נמק,  השתלה,  די-דימר
תגובות