מחקרים

התועלת של שימוש משולב של רשת סינתטית ומתלה פדר בשחזור דופן הבטן

נמצא כי כאשר משתמשים ברשת סינתטית יחד עם מתלה פדר לשחזור דופן הבטן ישנה עליה בשגשוג כלי הדם וירידה בסמני הדלקת, בהשוואה לשחזור עם רשת ללא מתלה פדר

מזה זמן רב משתמשים ברשתות ניתוחיות לצורך שחזור דופן הבטן, עם סיבוכים מזעריים בלבד. לעומת זאת מתלה של פדר (אומנטום) נמצא בשימוש מזה כמה עשורים בניתוחי שחזור. מטרת המחקר הייתה להדגים את הקיבולת האנגיוגנית יחד עם הפחתה בסמני דלקת כאשר יש שימוש ברשת סינתטית יחד עם מתלה של פדר. במסגרת המחקר בוצעה השוואה בין שני סוגי רשתות סינתטיות עם וללא שימוש במתלה של פדר.

במסגרת המחקר נכללו 28 חולדות. על מנת לקבוע את ההשפעה של שימוש במתלה פדר מתחת לשני סוגי רשתות סינתטיות, החולדות חולקו לארבע קבוצות; קבוצה א' (מתלה+רשת 1), קבוצה ב' (מתלה+רשת 1+חוצץ סיליקון), קבוצה ג' (מתלה+רשת 2), קבוצה ד' (מתלה+רשת 2+חוצץ סיליקון). הסיליקון היווה חוצץ בין הרשת הסינתטית לבין מתלה הפדר. כלל החולדות הוצאו להורג שמונה שבועות לאחר הניתוח.

תוצאות המחקר הדגימו כי הנחת יריעת סיליקון בין הרשתות הסינתטיות לבין מתלה הפדר בתוך הפגם בדופן הבטן הביאה לירידה משמעותית בשגשוג כלי דם, כפי שהשתקף ברמות הביטוי של CD-34י(p<0.001) ופקטור VIIIי(p=0.0012) ולעליה משמעותית בתגובה הדלקתית מתווכת CD-68י(p=0.0024) ובדירוג החזותי (p<0.001).

מסקנת החוקרים הייתה כי העלייה בקיבולת האנגיוגנית והירידה בסמני דלקת שנצפו לאחר שימוש משולב של רשת סינתטית ומתלה של פדר מרמז על התועלת בשחזור דופן בטן בגישה משולבת במקרים של פצע גדול או מזוהם בדופן הבטן.

מקור:

Karmiris NI, Albanis Z, Zafeirakis A, Vezakis A, Konstadoulakis M, Fragulidis GP. The increased angiogenic capacity and decreased inflammatory response when a mesh is used in combination with an omental flap. A prospective experimental study. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2023 Nov;86:261-268. doi: 10.1016/j.bjps.2023.09.034. Epub 2023 Sep 14. PMID: 37793199.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מתלה פדר,  רשת סינתטית,  ניתוח בקע,  דופן הבטן,  אנגיוגנזה,  סמני דלקת
תגובות